Hem : Användarvillkor

Användarvillkor

1 Allmänt

Tillgång till och användning av denna webbplats och de produkter och söktjänster finns tillgängliga via denna webbplats (gemensamt benämnda "Tjänster") är föremål för följande villkor, bestämmelser och meddelanden (the "Terms of Service").
Genom att använda Tjänsterna, godtar du att alla dessa villkor och meddelanden, utan ändringar. Dessutom erkänner du att användarvillkoren kan uppdateras av oss från tid till annan.
Den här webbplatsen innehåller också länkar till andra webbplatser, webbsidor och tjänster, som inte drivs av aClubWear.EU (den "Links"). Din användning av sådana webbsidor kommer att omfattas av villkoren för tjänsten som finns inom varje sådan webbplats och respektive användarvillkor skall kontrollera användningen av den berörda platsen. I varje fall din länk via en sådan webbplats kommer att omfattas av dessa användarvillkor. Du inser att aClubWear.EU har någon kontroll över sådana webbsidor och information, och du accepterar att aClubWear.EU lämnar inga som helst garantier beträffande riktighet eller tillförlitlighet på sådana webbplatser eller informationen i dem och du accepterar att vi inte har någon ansvar, om huruvida sådana band lokalisera oavsiktliga eller stötande innehåll eller på annat sätt orsaka dig ångest, förlust eller skada.

2 Sekretesspolicy

Under aClubWear.EU sekretesspolicy som vi kan delge tredje part vissa uppgifter i våra användare ansökan om registrering, men vi kommer inte att avslöja ditt namn, adress, e-postadress eller telefonnummer om vi inte har informerat dig, har godkänts av dig, eller som krävs att göra det enligt lag, med förbehåll för Data Protection Act 1998. Vår sekretesspolicy kan hittas på Privacy Policy Sekretesspolicy.

3 Förbud och begränsningar för användningen

Du kommer inte: begå eller uppmuntra till en brottslig handling, skicka eller ta emot material som på något sätt är stötande eller obscent, eller i strid med förtroende, upphovsrätt, sekretess eller andra rättigheter, handlar i strid med godtagbar användning politik av webbsidor eller gemenskapens normer i allmänhet, överföra eller distribuera ett virus, hacka in i någon del av tjänsten, korrupt data, orsaka irritation för andra användare; inkräkta på de rättigheter som varje annan person varumärken eller annan äganderätt, skicka oönskad reklam eller andra säljfrämjande material, som ofta kallas "spam", eller försöka påverka resultatet eller funktionaliteten av en dator anläggningar eller görs tillgängligt via aClubWear.EU webbplats.

4 Intellectual Property, programvara och innehåll

De immateriella rättigheterna i alla program som finns tillgängliga och innehåll som levereras till dig fortsätter att tillhöra aClubWear.EU, , dess licenstagare, annonsörer och innehållsleverantörer. Du kommer att uppfylla villkoren i alla avtal som krävs av ägaren av immateriella rättigheter i all programvara och innehåll tillhandahålls som anmälts till dig och du bekräftar härmed att alla program som inte kan göras tillgängliga för dig är konfidentiella, och att alla andra rättigheter, inklusive men inte begränsat till databasen rättigheter och upphovsrätt är bestämt och som reserveras av aClubWear.EU, dess licenstagare, annonsörer och innehållsleverantörer. Du kan lagra, bearbeta, analysera, omformatera, skriva ut och visa innehållet som tillhandahålls endast för ditt eget personliga bruk. I något fall har du rätt att publicera, distribuera eller på annat sätt reproducera i valfritt format något av innehållet eller kopior av material som levererats till dig eller som finns på den aClubWear.EU plats och du är förbjudna att använda sådant innehåll i samband med något affärsmässigt eller kommersiellt företag, inklusive, utan begränsning, alla media verksamhet eller ditt företag. Du får inte ändra, översätta, reverse engineering, dekompilera, demontera (utom i den utsträckning gällande lagstiftning uttryckligen eller underförstått förbjuder sådan begränsning) eller skapa derivata arbeten baserade på någon programvara eller dokumentation som medföljer sådan programvara tillhandahålls av aClubWear.EU, dess licenstagare , annonsörer och innehållsleverantörer.
aClubWear.EU™ och aClubWear.EU© är varumärken som tillhör aClubWear.EU. Ingen licens eller tillstånd beviljas att du kan använda dessa märken på något sätt, och reserver aClubWear.EU alla rättigheter till dessa och tillhörande varumärken. Du accepterar att inte använda dessa märken eller några märken som är jämförelsevis liknande utan skriftligt tillstånd från aClubWear.EU.

5 Produkter och tjänster

Genom att göra en förfrågan / beställning som du erbjuder att köpa en produkt som vi kommer att acceptera att sälja till dig på följande villkor. Alla önskemål uppfylls beroende på tillgänglighet och bekräftelse av ordern pris av oss.
Dispatch tider kan variera beroende på tillgänglighet och några garantier garantier eller utfästelser som gjorts för att leveranstiderna är begränsade eftersom beräknad leveranstid och är på grund av att vi inte är ansvariga för eventuella förseningar i leveransen inträffar på grund av förseningar i postgången eller force majeure.
aClubWear.EU är absolut rätt att vägra varje begäran från dig.
Om din beställning godkänns kommer vi att informera dig via e-post du annars genom att ringa dig. Vi kommer också att ge identitet för den part som du har kontrakt med. Detta kan vara aClubWear.EU eller i vissa fall en tredje part.
Om ett kontrakt som görs med en tredje part agerar inte aClubWear.EU som antingen agent eller huvudman och avtalet ingås mellan dig och den tredje parten.
När en framställning du förbinder dig att alla uppgifter du lämnar till oss begära varor eller tjänster eller anbuden på auktion är sanna och korrekta, att du är en behörig användare av kredit-eller bankkort används för att göra din förfrågan eller bud och att det finns tillräckliga medel för att täcka kostnaderna för de varor, tjänster eller bud.
Det är ditt ansvar att informera oss om eventuella ändringar av dessa uppgifter så snart som möjligt.
Kostnaden för utländska produkter och tjänster kan variera. Alla angivna priser är föremål för sådana förändringar.

6 Betalning

Alla kreditkort transaktioner sker via SSL krypterade anslutningar och vi lagrar inte ditt kreditkortsnummer.
Ditt kreditkort kommer att faktureras omedelbart efter köpet.
Vi rekommenderar att kortinnehavaren att skriva ut alla transaktionsdata, regler, hävning föreskrifter, och betalningssätt för att undvika missuppfattningar och diskussioner vid ett senare tillfälle och förvara dem i en lättillgänglig plats.
Alla beställningar kommer att ske omedelbart.
Uppfyllelse av avtalet, när varorna lämnar vår anläggning.

7 Frakt och leverans

Alla paket skickas med rekommenderat globala luften post, och på leverans av din beställning ett e-postmeddelande med trackingnumret skickas till din registrerade e-postadress.
trackingnumret kan användas för att kolla upp dina paket leverans pågår kan du hitta spåra sidor för ditt land transport Shipment Tracking Page Sändnings spåra sidor.

8 Fel adress / Avslag på leverans

Ansvaret skall vara av kunden för att säkerställa att aClubWear.EU har underrättats om rätt adress för kommunikation och leverans och aClubWear.EU frånsäger sig allt ansvar i händelse av en felaktig adress som kan resultera i förlust eller ansvar för kunden.
Köpare vägra leverans av transporter är ansvariga för både inledande och avgifter returfrakten. Total fraktkostnad tillkommer ansvar för den del av köparen kommer att två gånger (2X) den ursprungliga fakturerade fraktkostnader. Vi förbehåller oss även rätten att debitera påfyllningskostnader för att vägra leverans.

9 Retur / Byte

Du har möjlighet att avbeställa din order inom 14 dagar från mottagandet. Detta gäller inte enheter som inte kan återsändas med hygien (Underkläder och Swim-Wear), och har oförseglade. Beställ avbokningar måste göras via vår online retursystemet, inom 7 dagar efter leverans av din post (s). När du har avslutat din beställning och fått din avkastning information och spårning nummer (RMA), skall varorna återlämnas till en adress som anges i din RMA information, i ursprungligt skick inom 14 dagar efter mottagandet.
Returnerade produkt(er) är ditt ansvar tills den når oss.
Alla returer är föremål för granskning av vår avkastning avdelning och i avvaktan på godkännande av återvändande i enlighet med den återvändande det återbetalas beloppet fastställs.
Produkt (er) returneras utan att följa avkastningen förfarande och utan RMA-nummer är föremål för en 40% straffavgift. Returns Policy Returpolicy

10 Friskrivning från ansvar

Tjänster och all information, produkter och annat innehåll som ingår i eller är tillgängliga via denna hemsida och länkade webbplatser, tillhandahålls i befintligt skick "och" som tillgänglighet "och kan ändras när som helst utan förvarning. så långt som lagen tillåter, frånsäger aClubWear.EU och utesluter alla löften och garantier (uttryckliga, underförstådda eller lagstadgade, inklusive men inte begränsat till garantier för säljbarhet och lämplighet för ett särskilt ändamål, samt icke-kränkning av äganderätt) så att tjänster och all information, produkter och innehåll ingår i paketet och åtkomlig från denna webbplats eller länkade webbplatser.

11 Friskrivning från ansvar

Om inte uttryckligen om motsatsen så långt som lagen tillåter aClubWear.EUskall dess innehållsleverantörer, annonsörer eller länkade platser inte hållas ansvarig för några som helst skador, inklusive men inte begränsat till direkta, indirekta, speciella, följdskador, bestraffande eller oavsiktliga skador eller skadestånd för förlust av användning, vinst, data eller annan immateriell egendom, skada på goodwill eller anseende, eller kostnaden för upphandling av alternativa varor och tjänster, som uppkommer av eller i samband med användningen, oförmågan att använda, prestanda eller fel av denna webbplats eller länkade webbplatser, även om aClubWear.EU hade underrättats om möjligheten av sådana skador, och oavsett om sådana skador uppstår i avtal, kränkning, rättvisa, återlämnande, i lag, på sedvanerätt eller på annat sätt. Du har läst denna ansvarsfriskrivning och är överens om att det på grund av att du accepterar det är rimligt.

12 Disclaimer att ägandet av varumärken

Utom där det uttryckligen anges att motsatsen alla personer, varor, tjänster och platser finns upptagna i aClubWear.EU webbplats är på något sätt anslutna, associerade, kopplade eller anslutna till aClubWear.EU. Dessutom, om det inte uttryckligen anges på aClubWear.EU webbplats att en viss produkt, tjänst eller plats är anslutna, associerade, kopplad eller anslutna till beslutsfattare, rätt ägare eller programföretag (de "ansvariga") i en film eller program du inte göra ett sådant antagande, eller förlita sig på något sätt om det finns ett sådant samband, förening eller tillhörighet, underförstått eller på annat sätt. Alla varumärken / namn som kan visas på den aClubWear.EU webbplats ägs av respektive ägare varumärket och aClubWear.EU fordringar någon förbindelse, förening eller tillhörighet med dem. Om ett varumärke (varumärke) är som det används för att beskriva eller identifiera de produkter, tjänster eller platser ( "varor") eller så används för att identifiera filmen eller programmet där sådana varor visade sig, men det är i något sätt ett påstående eller påstående att sådana varor har godkänts av eller anslutna, associerade, kopplad eller anslutna till skaparna av den aktuella filmen eller programmet.

13 Holde skadeslös

Du samtycker till att gottgöra, försvara och hålla harmlös aClubWear.EU, dess chefer, tjänstemän, anställda, konsulter, agenter och dotterbolag, från alla anspråk från tredje part, ansvar, skadestånd och / eller kostnader (inklusive, men inte begränsat till, advokatarvoden) som härrör från, utan begränsning, din användning av aClubWear.EU tjänsterna, ditt brott mot användarvillkoren, ditt intrång i en immateriell rättighet eller någon annan rättighet till någon person eller enhet, eller att du brutit mot någon skyldighet förtroende eller integritet, eller nedsättande uttalanden av dig i någon form.

14 Förändring av innehåll

aClubWear.EU skall ha rätt att i eget skön som helst och utan förvarning ändra, ta bort eller ändra något av de medföljande innehåll i samband med tjänsten eller som visas på varje sida av aClubWear.EU webbplats.

15 Brukar inskickat material

All information och material som du skickar till aClubWear.EU eller att du publicerar på ett allmänt område på aClubWear.EU webbplats skall tillhandahållas av avsändaren och godkänts av aClubWear.EU på icke-konfidentiellt följer av punkt 2 ovan. Vidare skall aClubWear.EU beviljas en ständig royalty-fri och icke-exklusiv licens i upphovsrätten till inlämnade material och aClubWear.EU skall vara gratis att använda, redigera, kopiera, publicera och distribuera (i vilket syfte) och tillstånd till andra att göra samma sak, alla sådana uppgifter och material och alla idéer som ingår i sådan information eller material.

16 Betalning tvister / bedrägligt återkrav

aClubWear.EU har nolltolerans för bedrägliga återkrav. Varje kund som ifrågasätter en giltig och auktoriserad köpa kreditkort omfattas av avgifter och serviceavgifter efter eget gottfinnande. En expeditionsavgift på USD 35,00 per återbetalning kommer att bedömas med hänvisning köp.
Vidare skall, om en kortinnehavare avgifter tillbaka alla betalningar som gjorts på kortinnehavare kreditkort och återkrav är obekräftade med demonstration av bevis för produktens leverans utan avslag på den del av kortinnehavaren, då kortinnehavare betalar en extra USD 150,00 avgift per obekräftade återdebitera.
Vi kommer också att rapportera alla omotiverade återkrav, inklusive namn, fullständiga kontaktinformation och e-postadress till den felande kortinnehavaren, till alla de stora anti-chargback bedrägeri tjänster avgift, vilket förbjuder de brottsliga kortinnehavaren från att placera framtida beställningar med något företag som använder någon av de största anti-bedrägeri kontroll tjänster.
Kortinnehavare inleda ett återkrav hot, kommer någon underbyggd anledning också rapporteras.
Ovannämnda rapporter politik för bedrägliga återkrav, eller återkrav hot för bedrägligt uppsåt, blir ett undantag från våra publicerade sekretesspolicy.
Om du chargeback betalning med kreditkort för en giltig produkt leverans, godkänner du att vi kan kräva återbetalning av återkravet, liksom ovan återkravet avgifter av något medel som bedöms nödvändiga, inklusive men ej begränsat till uppladdning ditt kreditkort återkravet.

17 Uppsägning

aClubWear.EU kan när som helst avsluta eller stänga någon del av tjänsten utan föregående meddelande till dig.

18 Invaliditet

Om någon del av användarvillkoren är verkställbar (inklusive någon bestämmelse som utesluter vi vårt ansvar gentemot dig) för att genomdriva en annan del av användarvillkoren inte kommer att påverkas alla andra klausuler som finns kvar i full kraft. Så långt som möjligt där någon klausul / / sub-klausul eller en del av en klausul sub-klausul kan skiljas att göra den återstående delen giltigt skall klausulen tolkas i enlighet härmed. Alternativt, godkänner du att den skall rättas och tolkas på ett sätt som liknar den ursprungliga betydelsen av klausulen / sub-klausul som är tillåtet enligt lag.

19 Tillämplig lag

Dessa villkor skall tolkas i enlighet med lag och domstolarna i aClubWear.EU val eller det land där du är bosatt eller har hemvist (på aClubWear.EU val) är behörig att lösa tvister mellan dig och aClubWear.EU, utan hänsyn till val av lagbestämmelser eller internationell privaträtt. Härigenom accepterar du den rättskipning och plats som väljs av aClubWear.EU för alla tvister som rör användarvillkoren, användning av denna webbplats eller någon länkad webbplats.

19 Hela avtalet

Ovanstående användarvillkor utgör hela avtalet mellan parterna och ersätter alla eventuella tidigare eller samtidiga överenskommelser mellan Dig och aClubWear.EU. Eventuella undantag från någon bestämmelse i användarvillkoren träder i kraft endast om de är skriftliga och undertecknade av en direktör aClubWear.EU.

20 Språk översättningar av detta dokument

Detta dokument är endast giltig i sin ursprungliga engelska form, och alla andra översättningar tillhandahålls endast som en tjänst artighet.
Fortsätt